Soutěže

„Envisioning the City of the Future: Making the Invisible Visible“

Mezinárodní soutěž.
Uzáverka přihlášek do 15 května 2017

Výherce získá ArchiCad 20 a Lumion Standard licenci (odpovídající hodnota € 6.289 – cca 173 000 Kč).

Soutěž je iniciativa podporována Urban Simulation Laboratory ‘Fausto Curti’  – labsimurb odboru architektury a urbanistických studií – DAStU na Polytechnické univerzitě v Miláně – POLIMI; Zaměřuje se na zapojení studentů, absolventů a odborníků na představě města budoucnosti. Iniciativa pracuje v součinnosti s hodnotami a cíli evropského projektu Sharing Cities (s.c.), z nichž labsimurb je lídrem v současném procesu návrhu, který zahrnuje občany a zainteresované strany do nových inteligentních a městských služeb.

Cílem je navrhnout město budoucnost se zaměřením na témata mobility, sdílení města a služeb, úspory energie a zapojení společnosti. Návrh nemusí vycházet z momentálně dostupných technologií!

Máte dotaz?

Pokud máte nějaký dotaz, můžete využít tohoto jednoduchého kontaktního formuláře...