Software není ostrov!

Komunikace

Žádný člověk není ostrovem(⇓). To napsal John Donne ve své básni z šestnáctého století. Ve dvacátém prvním století by se dalo napsat něco podobného o architektonických softwarech.

V dnešní době používání BIM*, velkých dat a propojenosti je třeba, aby softwarové balíčky vzájemně velmi dobře spolupracovaly. Nápady i návrhy projektů se mění rychle, proto je třeba, aby byla data aktualizovaná, a tomuto tempu se musí přizpůsobit i komunikace všech zúčastněných stran. Komunikací je zde myšlena vizualizace – tedy vizuální sdělování konstrukčních nápadů a návrhů.

Žádný člověk není ostrovem znamená: Lidským bytostem se nedaří, když jsou izolovány od ostatních. Citát od John Donne (1572-1631). Který se objevuje v Devotions upon emergent occasions and seuerall steps in my sicknes – Meditation XVII, 1624.

Hladký proces

Dosažení hladkého, interaktivního procesu navrhování >> komunikace >> prohlížení >> a úprav či změn návrhu často vyžaduje více softwarových balíčků, a je třeba, aby bylo možné všechny snadno vzájemně propojit.

Je mnohdy výzvou udržet kompatibilitu a správně propojit softwary, proto je tato problematika hlavním předmětem BIM* konceptu, který používá formát souboru IFC**, ačkoliv to ještě není dokonalý formát pro všechny funkce, které ho vyžadují.

LumionWorkflowchart

Zatím jsou k dispozici další vysoce výkonné standardní datové formáty, které mohou být používány prostřednictvím mnohých softwarových balíčků. Software Lumion je kompatibilní se všemi požadovanými programy, a tím přispívá k možnosti tvořit nejlepší a nejmodernější standardy 3D souborů. Mezi tyto programy patří například: .DAE (Collada), .FBX, .SKP a mnoho dalších.

Vlastně to znamená, že Lumion je kompatibilní se všemi hlavními 3D CAD*** programy, které jsou v současné době pro architekty a designéry k dispozici.

Aplikace Autodesk Revit

Lumion má vlastní plug-in pro aplikaci Autodesk Revit, umožňující každému uživateli této aplikace uložit soubor Collada (DAE), který je možné do softwaru Lumion jednoduše převést. Tento plug-in je možné stáhnout zde. Můžete díky němu uložit své 3D návrhy ve formátu, který software Lumion dokáže ihned přečíst. Po instalaci plug-inu je to umožněno ve výchozím 3D náhledu Revit prostřednictvím záložky Doplňky -> Externí nástroje -> Převést z Revit do Lumion (anglicky: „Revit to Lumion Bridge“).

Graphisoft Archicad

Stejně tak, v programu ArchiCAD existuje podobná funkce pro převedení do Lumionu, k dispozici je zde. Můžete se povívat na video s návodem, jak ji v ArchiCADu použít.

Trimble SketchUp

SketchUp je exportní složka SKP formátu. Se softwarem Lumion funguje velmi dobře samostatně, takže k ní nepotřebujete žádný exportní program navíc. Klikněte sem, pokud Vás zajímá, jak svůj soubor uložit v softwaru SketchUp a následně ho převést do softwaru Lumion. 

COLLADA

K dispozici je také software pro převedení souborů: Collada, který se systémem Lumion spolupracuje velmi dobře. Pro více informací klikněte zde. Můžeme však uvést mnoho dalších příkladů: pomocí softwaru Lumion bude také možné snadno importovat soubory uložené v programech Bentley Microstation, Rhino, Allplan a 3DS Max.

reloadimported

Rychlé načtení změn

Další užitečná funkce softwaru Lumion je tlačítko „obnovit“, někdy se mu také říká „tlačítko pro aktualizaci návrhu“. Jak uvedl jeden náš zákazník: „Funkce pro obnovu je snad nejlépe střeženým tajemstvím softwaru Lumion.“ Navrhujete-li prostředí kolem svého modelu a poté si uvědomíte, že je ještě potřeba jej upravit, pak je tlačítko pro obnovu vašim zachráncem.

Rychlé aktualizace importovaných modelů

Jednoduše svůj model upravte ve svém autorském softwaru, znovu jej uložte ve stejném umístění, se stejným názvem, a poté klikněte na tlačítko „obnovit“ v Lumionu. Tím automaticky převedete svůj nový model do scény Lumionu.

Je to skvělá funkce, protože vám umožňuje vytvořit scénu v Lumionu, prohlédnout si svůj návrh ve vizualizaci a jestliže si všimnete nějaké nedokonalosti, (například jste zapomněli na kliky u dveří), můžete tuto drobnost opravit v softwaru SketchUp, Revit nebo jiném 3D softwaru který jste si pro navrhování zvolili, a poté pouze soubor obnovíte. Neztratíte tím žádný čas a nemusíte nic předělávat.

Žádný člověk není ostrov. Lumion také ne, ačkoliv do něj můžete ostrov převést, chcete-li!

* z anglického Building Information Modeling nebo Building Information Management – česky Informační model budovy (což je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu).

** z anglického Industry Foundation Classes je výměnný formát pro stavebnictví, podporující sdílení dat na principu Informačního modelu budovy, který umožňuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu a jejich softwarovými BIM nástroji. 

*** z anglického Computer Aided Design – česky počítačem podporované projektování.